top of page
Lý do chọn du học cùng YSM

Phù hợp

Xây dựng lộ trình phù hợp với những học viên với trình độ ngoại ngữ còn hạn chế

Kỹ năng

YSM chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho học viên sẵn sàng cho cuộc sống du học

Việc làm

YSM hỗ trợ tìm việc làm trong thời gian đang du học và sau khi đã ra trường

Tài chính

Chi phí hợp lý

Định cư

Tư vấn ngành nghề phù hợp để tăng cơ hội định cư sau khi tốt nghiệp

Đội ngũ

Đối tác và đọi ngũ tư vấn và luật sư có chuyên môn và giàu kinh nghiệm trong việc xử lý hồ sơ visa và kết nối doanh nghiệp 

Lựa chọn quốc gia đến

Aboriginal Style Dot Painting

ÚC

Tìm hiểu thêm >>
Perfect Shot

CANADA

Tìm hiểu thêm >>
bottom of page