top of page

YSM cung cấp các chương trình định cư, việc làm, và du học đa dạng phù hợp với nhu cầu, kỹ năng và khả năng tài chính của từng đối tượng khác hàng khác nhau. 

Các chương trình của YSM được thiết kế sao cho khách hàng được nhanh chóng tiếp cận các cơ hội việc làm và ổn định cuộc sống tại nơi đến. Về mặt lâu dài, YSM tư vấn, định hướng cho khách hàng chương trình với chiến lược phù hợp để tăng cơ hội định cư lâu dài cùng với gia đình. 

Lựa chọn điểm đến

Aboriginal Style Dot Painting

Úc

Helmet

Canada

USA Lights

USA

By the Shrine

Hàn Quốc

Lựa chọn chương trình

Australia_Day.jpg

Work & Study

AusTralia

Chương trình làm việc kết hợp học tập tại Úc

Read More >
why_canada_is_expected_article_post_thum

Work Permit

CAnada

Giấy phép làm việc tại Canada

Read More >
Egg Noodle Table

Study in KoREA

Chương trình đại học  Hàn Quốc

Read More >
Toronto

PERMaNeNT RESIDENCY (PR)

CAnada

Chương trình thường trú nhân Canada

Read More >
d818600f89c1779f2ed0.jpg

Fisherman

Korea

Chương trình thuyền viên tàu đánh cá gần bờ tại Hàn Quốc

Read More >
sky-redsquare-moscow-russia.adapt.1900.1

University Education in Russia

Học đại học bằng chương trình tiếng Anh tại Liên Bang Nga

Read More >
Fourth of July Airplanes

Work & Study

USA

Chương trình làm việc kết hợp học tập tại Mỹ

Read More >
Running in Sydney

PERMANENT RESIDENCY (PR)

ÚC

Chương trình thường trú nhân Úc

Read More >

TECHNICAL TRAINING

ÚC

Chương trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật tại Úc. Cơ hội định cư cao

Read More >
Tư vấn- Đánh giá hồ sơ
Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ với YSM

Cảm ơn đã gửi thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm!!

bottom of page