top of page
Search

Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Kyung Hee 2021

Đại học Kyung Hee đang mở đơn học bổng cho các sinh viên quốc tế đạt thành tích cao tại Hàn Quốc cho năm học 2021-2022. Tất cả sinh viên năm nhất và sinh viên chuyển tiếp quốc tế đều đủ điều kiện đăng ký giải thưởng này. Giải thưởng sẽ cung cấp hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học đã đăng ký hoặc chương trình cấp bằng sau đại học. Chỉ những ứng viên được trường đại học chấp nhận mới có thể nhận được đơn đăng ký này.

Thông tin về ĐH Kyung Hee:

Với hai cơ sở tại Hàn Quốc, Đại học Kyung Hee là một trong những trường đại học tư thục nổi tiếng cả về chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất.


1. Thông tin về học bổng: - Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Kyung Hee - Bậc học: Đại học và Cao học - Giá trị học bổng: TOÀN PHẦN 100% Học phí - Đối tượng: Sinh viên quốc tế - Deadline: 1/11/2021 - Link học bổng: https://www.khu.ac.kr/eng/sub/content.do?MENU_SEQ=1000732
コメント


bottom of page