top of page
Search

Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) là gì?

Hầu hết các nhà tuyển dụng Canada cần Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) trước khi họ có thể thuê một công nhân nước ngoài tạm thời cho bất kỳ vị trí nào họ cung cấp. Điều đáng nói, Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP) cho phép người sử dụng lao động thuê lao động nước ngoài tạm thời để lấp đầy tình trạng thiếu hụt lao động và kỹ năng tại Canada. Trước khi bắt đầu quá trình tuyển dụng ở Canada, bạn phải xác định xem bạn có cần Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) hay không.


Trong hầu hết các trường hợp, LMIA của bạn sẽ xác nhận rằng cần có một nhân viên nước ngoài tạm thời cho vị trí này và không có người Canada hoặc thường trú nhân nào của Canada sẵn sàng làm công việc được đề nghị. Bạn có thể kiểm tra xem bạn và người lao động nước ngoài tạm thời mà bạn định thuê có được miễn LMIA hay không. Để làm điều này, chủ lao động ở Canada phải thực hiện một trong các bước sau:


(*Lưu ý, phần dưới đây là hướng dẫn dành cho doanh nghiệp tại Canada muốn thuê lao động đang ở nước ngoài. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn này để biết nếu được giấy phép làm việc ở Canada, bạn cần những giấy tờ gì từ doanh nghiệp tuyển dụng và quy trình ra sao).


(1) Bạn có thể xem lại các mã miễn trừ LMIA hiện có và các trường hợp miễn giấy phép lao động. Sau đó, bạn có thể chọn các mã miễn trừ LMIA hoặc mã giấy phép lao động có vẻ phù hợp nhất với tình huống tuyển dụng của bạn và đọc mô tả chi tiết về chúng. Hãy nhớ rằng nếu mã miễn trừ áp dụng cho bạn, bạn sẽ có nghĩa vụ đưa mã đó vào thư mời làm việc của mình.


(2) Một lựa chọn khác là bạn liên hệ với Đơn vị Công nhân Lưu động Quốc tế (IMWU) và lấy tất cả thông tin ở đó. Nhưng sự trợ giúp của IMWU chỉ khả dụng nếu bạn đang thuê một công nhân nước ngoài tạm thời hiện đang ở bên ngoài Canada và đến từ một quốc gia có công dân được miễn thị thực.


Hãy nhớ rằng hầu hết mọi người cần có thị thực hoặc Giấy phép Du lịch Điện tử (eTA) để đến Canada, nhưng một số công dân có thể chỉ cần hộ chiếu hợp lệ. Bạn luôn có thể kiểm tra thông tin này online. Sau khi bạn kiểm tra và biết rằng bạn cần LMIA để tuyển dụng, bạn có thể lấy LMIA từ Cơ quan Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC).


(3) Điều đáng nói là Đơn vị Lao động Lưu động Quốc tế đưa ra ý kiến ​​về việc bạn với tư cách là người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài tạm thời mà bạn muốn thuê có được miễn đánh giá Tác động Thị trường Lao động và yêu cầu về giấy phép lao động ở Canada hay không. Hãy nhớ rằng, bạn được phép yêu cầu ý kiến ​​từ IMWU để tìm hiểu xem Đánh giá tác động thị trường lao động hoặc miễn giấy phép lao động có áp dụng cho tình huống công việc của bạn với người lao động nước ngoài tạm thời sống bên ngoài Canada và đến từ một quốc gia có công dân thị thực hay không. -miễn. Nếu nhân viên nước ngoài tạm thời mà bạn muốn thuê không đáp ứng các yêu cầu này, bạn không được phép sử dụng các dịch vụ IMWU. Trong tình huống này, người lao động nước ngoài tạm thời phải trực tiếp xin giấy phép lao động và viên chức xử lý đơn xin giấy phép lao động sẽ xác định xem có cần phải xin LMIA hoặc miễn giấy phép lao động hay không. Thủ tục này sẽ được thực hiện tại văn phòng thị thực, cảng nhập cảnh hoặc trung tâm xử lý hồ sơ ở Canada.


Quy trình đăng ký Đánh giá Tác động Thị trường Lao động tùy thuộc vào loại chương trình mà bạn đang thuê nhân công của mình thông qua. Quy trình đăng ký LMIA hơi khác một chút, tùy thuộc vào loại công nhân bạn muốn thuê: công nhân lương cao hay lương thấp, công nhân thông qua Chương trình công nhân nông nghiệp theo mùa, hoặc công nhân thông qua chương trình Dòng chảy nông nghiệp.


Khi bạn dự định thuê nhân công lương cao, điều quan trọng là bạn phải nộp đơn đăng ký Đánh giá Tác động Thị trường Lao động tối đa sáu tháng trước ngày bắt đầu công việc dự kiến. Với tư cách là nhà tuyển dụng, bạn phải hoàn thành, ký tên và gửi đơn đăng ký của mình và tất cả các tài liệu bắt buộc, bao gồm phí xử lý, đến Trung tâm xử lý dịch vụ thích hợp tại Canada. Bộ hồ sơ của bạn phải bao gồm một mẫu đơn đăng ký Đánh giá Tác động Thị trường Lao động đặc biệt được thiết kế cho các vị trí có mức lương cao ở Canada. Người sử dụng lao động dự định thuê nhân công mức lương thấp phải chuẩn bị một bộ hồ sơ tương tự và điền vào mẫu đơn đăng ký Đánh giá Tác động Thị trường Lao động đặc biệt cho các vị trí có mức lương thấp. Nó phải được gửi tối đa sáu tháng trước ngày bắt đầu dự kiến.


Đánh giá tác động thị trường lao động

Người sử dụng lao động Canada dự định thuê một công nhân nước ngoài tạm thời theo Chương trình Công nhân Nông nghiệp Theo mùa ( Seasonal Agricultural Worker Program) hoặc Dòng Nông nghiệp ((Agricultural Stream )) cũng phải nộp đơn xin LMIA cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ bắt buộc khác. Đánh giá phải chứng minh tác động của việc thuê TFW đối với thị trường việc làm của Canada. Hãy nhớ rằng, đơn đăng ký Đánh giá Tác động Thị trường Lao động của bạn và tất cả các tài liệu bắt buộc khác phải được nộp cho Dịch vụ Canada, bạn cũng có thể gửi chúng bằng phương thức điện tử.


Khi Đánh giá Tác động Thị trường Lao động đã được ban hành, bạn nên cung cấp một bản sao của thư xác nhận cho từng người lao động nước ngoài tạm thời mà bạn định thuê. Sau đó, mỗi người trong số họ được phép nộp đơn xin giấy phép lao động tại Canada. Hãy nhớ rằng để kết thúc quá trình tuyển dụng thành công, bạn sẽ cần có LMIA từ Bộ phận Việc làm và Phát triển Xã hội Canada, Dịch vụ Canada.


Điều đáng nói, trong một số trường hợp bạn không đưa ra Đánh giá Tác động Thị trường Lao động để thuê một công nhân tạm thời. Ví dụ: Chương trình Di động Quốc tế (IMP) cho phép bạn thuê lao động nước ngoài tạm thời mà không có nó. Các yêu cầu của Chương trình Di động Quốc tế bao gồm:

- Nếu bạn định thuê một người lao động nước ngoài tạm thời thông qua Chương trình Di động Quốc tế, bạn cần phải trả một khoản phí tuân thủ của người sử dụng lao động;

- Nếu bạn định thuê một công nhân nước ngoài tạm thời thông qua Chương trình Di động Quốc tế, bạn cần phải gửi một mẫu đơn đề nghị tuyển dụng. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng Cổng thông tin nhà tuyển dụng.

- Bạn có nghĩa vụ phải làm tất cả các thủ tục này trước khi người lao động nước ngoài tạm thời mà bạn muốn thuê có thể nộp đơn xin giấy phép lao động tại Canada.


Tỉnh Quebec có các yêu cầu riêng đối với những người tham gia Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời. Nếu bạn là người sử dụng lao động ở Quebec và bạn dự định thuê nhân công thông qua TFWP, người lao động nước ngoài tạm thời của bạn sẽ cần Chứng chỉ chấp nhận Quebec (CAQ). Quebec Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) phải cấp trước, và chỉ sau đó mới có thể cấp giấy phép lao động. Nếu bạn là người sử dụng lao động ở Quebec và bạn định thuê một công nhân nước ngoài tạm thời thông qua Chương trình Di chuyển Quốc tế, thì không cần phải có Giấy chứng nhận chấp nhận Quebec từ Quebec Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
14 views0 comments

Comments


bottom of page